Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

FUTBOLCU ÜCRET ALACAĞI –İCRA TAKİBİ -TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ

  • Futbolcu ücret alacağı – icra takibi takibe – itirazın iptali
  • TFF Statüsü’nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri başlıklı 56. maddesi
  • UÇK’nın yetkisi taraflarca kabul edilmediğinden, mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlığın iddia ve savunma kapsamına göre çözümlenmesi gerekeceği

Davacı futbolcu, davalı … kulübü ile aralarında yaptıkları 30.06.2014 başlangıç, 31.05.2015 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kapsamında, kulüpten, toplam 31.591,00 TL ücret alacağının bulunduğunu, bunun tahsili amacıyla başlattığı takibe itiraz edildiğini ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı kulüp vekili, ödemeler mahsup edildikten sonra bakiye alacağın talep edildiği kadar olmadığını beyanla; davanın reddini dilemiştir.

 

Davanın kabulüne dair verilen karar, Dairece,  TFF Statüsü’nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri başlıklı 56.maddesinde 25.06.2015 tarihinde yapılan “uyuşmazlıklarda UÇK’nın münhasır yetkisine” ilişkin değişiklikten bahsedilerek görev hususunun açıklığa kavuşturulması ve değişiklik maddesinin İcra İflas Kanunu 67. maddesi ve Anayasa’nın 59/3 maddesi kapsamında ele alınması gereğine değinilerek bozulmuş; bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

 

Dava, ödenmeyen futbolcu alacağı nedeniyle başlatılan takibe vaki itirazın iptali isteğine ilişkin olup, her ne kadar yerel mahkemece, Anayasa Mahkemesi’nin 5894 sayılı Yasa’nın 5/2. maddesinin 2017/136 E. 2018/7 K. sayılı kararı ile iptal edildiği belirlendikten sonra, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği tespiti ile uyuşmazlığın çözüm yerinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulu’nun münhasıran görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de; Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararından sonra TFF Statüsü’nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri başlıklı 56. maddesinin 01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile ” Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde; kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin, aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karara bağlar. ” şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere, usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağından, yapılan görev kuralı değişikliklerinin eldeki davaya da uygulanması gerekeceği sonucuna varılmaktadır. Davacı tarafından ileri sürülen bu davada, UÇK’nın yetkisi taraflarca kabul edilmediğinden, mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlığın iddia ve savunma kapsamına göre çözümlenmesi gerekeceği tartışmasızdır. Hal böyle olunca, davanın esasının görülmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir…. 25/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.   Yargıtay Kararı – 13. HD., E. 2019/1958 K. 2020/5200 T. 25.6.2020      Av. Arb. Özkan Ertekin – www.ertekinhukuk.com.tr

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?