Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

Kitap Açıklaması

Vergisel işlemlerle ilgili, vergi dairesi ve mükellef arasındaki uyuşmazlıklardır. Vergisel işlemlere açılan davalar başta Vergi Mahkemeleri olmak üzere, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde görülmektedir. Vergi davalarının büyük bir oranını ikmalen, re’sen yada idarece yapılan tarhiyatlara istinaden düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri oluşturmaktadır.

Açılan davaların yoğun olduğu diğer bir idari işlem ise; 6183 sayılı A. A. T. U. H. K’da yer alan hükümler çerçevesinde mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleridir. Ayrıca aynı kanun uyarınca yapılan haciz, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz ve teminat istenmesine ilişkin işlemlere de dava açılmaktadır. Bunun dışında İhtirazı kayıt konularak verilen beyannamelere istinaden açılan davalar ile vergi hatalarının düzeltilmesi ve Şikayet yolu ile müracaat kapsamında açılan davalar da bulunmaktadır.

Bu noktadan hareketle, açılacak davalarda dikkat edilecek hususlar, özellik arzeden durumlar ve uygulamada bilinmesi gereken kurallar kitapta kanun maddesi ile birlikte açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
 • İdari Çözüm Yolları ve Örnek Dilekçeler
 • Vergi Dairesi İle Mükellefler Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve İzlenecek Yol
 • Vergisel İşlemler İçin Açılacak Davalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Özellik Arzeden Durumlar
 • Uygulamada Bilinmesi Gereken Kurallar
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Açıklamalı Anlatım
 • Vergi Uygulamalarında İhtilaflı Konular ve Danıştay Kararları
 • Vergi Hukukunda Yorum
 • İspat ve Delil
 1. Vergi Dairesi İşlemleri
 • Vergi ile ilgili Güncel Rakamlar
 • 2575 Sayılı Danıştay Kanununun İlgili Maddeleri
 • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
(Şemalarla Anlatım)
Özkan Aykar,  Kemal Çağlar,  Özkan Ertekin
Adalet Yayınevi
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?