Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

MANEVİ TAZMİNAT SIFIR MALULİYET

T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231
• İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasına Maruz Kalan İşçi – Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Tazminata Hükmedilebileceği )
• MALULİYET ORANI %0 OLAN İŞ KAZASI ( İşçinin Manevi Tazminat Talebi – Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )
ÖZET : Dava, iş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. Maluliyet oranı % O olsa dahi, iş kazası sonucu oluşan rahatsızlık nedeniyle üzüntü ve elem duyulacağı, vücut bütünlüğünün zarara uğraması, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun oluşması kaçınılmaz olduğundan kusur durumuna göre manevi tazminata karar verilebilir. Kusur durumu saptanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken maluliyet olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 818/m. 47
DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının meslekte kazanma gücünü yitirmemiş olmasından bahisle maddi tazminat talebinin reddi doğru ise de, manevi tazminata ilişkin talebin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Maluliyet oranı %0 olsa dahi, davacının iş kazası neticesi oluşan rahatsızlık nedeniyle üzüntü ve elem duyacağı, vücut bütünlüğünün zarara uğramış olduğu, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun oluşması kaçınılmaz olup, manevi tazminatın düzenlendiği B.K.’nun 47. maddesinde belirtilen cismani zarar koşulunun somut olayda oluştuğu kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, maluliyetin olmadığından bahisle mahkemece manevi tazminata hükmedilmemesi yersizdir.
Yapılacak iş, iş güvenliği uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden kusur raporu aldırılmak, sonucunda davalının kusurlu bulunması halinde, saptanan davalı kusuru nispetinde manevi tazminat istemi hakkında karar vermekten ibarettir.
Yukarıda belirtilen maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 03.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İş kazasında işverenin kusuruyla yaralanan işçi, maluliyete uğramasa da, manevi tazminata hak kazanır.
Dosya içeriğinden davacının davalı işyerinde çalışırken 25.07.1998 tarihinde geçerdiği iş kazası sonucu yaralandığı ve 07.12.1998 tarihine kadar tedavi gördüğü, kazanın oluşunda işverenin %80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacının iş kazası sebebiyle maluliyete uğramadığı anlaşılmakta ise de, kaza sonucu yaralanarak uzun süre tedavi gördüğü, bu suretle manevi acıya uğradığı düşünülerek manevi tazminat isteği hakkında karar verilmesi gerekirken, anılan talebin yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD.08.04.2002, E.2002/6786 – K.2002/5901

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231
• İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasına Maruz Kalan İşçi – Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Tazminata Hükmedilebileceği )
• MALULİYET ORANI %0 OLAN İŞ KAZASI ( İşçinin Manevi Tazminat Talebi – Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )
ÖZET : Dava, iş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. Maluliyet oranı % O olsa dahi, iş kazası sonucu oluşan rahatsızlık nedeniyle üzüntü ve elem duyulacağı, vücut bütünlüğünün zarara uğraması, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun oluşması kaçınılmaz olduğundan kusur durumuna göre manevi tazminata karar verilebilir. Kusur durumu saptanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken maluliyet olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 818/m. 47
DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının meslekte kazanma gücünü yitirmemiş olmasından bahisle maddi tazminat talebinin reddi doğru ise de, manevi tazminata ilişkin talebin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Maluliyet oranı %0 olsa dahi, davacının iş kazası neticesi oluşan rahatsızlık nedeniyle üzüntü ve elem duyacağı, vücut bütünlüğünün zarara uğramış olduğu, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun oluşması kaçınılmaz olup, manevi tazminatın düzenlendiği B.K.’nun 47. maddesinde belirtilen cismani zarar koşulunun somut olayda oluştuğu kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, maluliyetin olmadığından bahisle mahkemece manevi tazminata hükmedilmemesi yersizdir.
Yapılacak iş, iş güvenliği uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden kusur raporu aldırılmak, sonucunda davalının kusurlu bulunması halinde, saptanan davalı kusuru nispetinde manevi tazminat istemi hakkında karar vermekten ibarettir.
Yukarıda belirtilen maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 03.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İş kazasında işverenin kusuruyla yaralanan işçi, maluliyete uğramasa da, manevi tazminata hak kazanır.
Dosya içeriğinden davacının davalı işyerinde çalışırken 25.07.1998 tarihinde geçerdiği iş kazası sonucu yaralandığı ve 07.12.1998 tarihine kadar tedavi gördüğü, kazanın oluşunda işverenin %80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacının iş kazası sebebiyle maluliyete uğramadığı anlaşılmakta ise de, kaza sonucu yaralanarak uzun süre tedavi gördüğü, bu suretle manevi acıya uğradığı düşünülerek manevi tazminat isteği hakkında karar verilmesi gerekirken, anılan talebin yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD.08.04.2002, E.2002/6786 – K.2002/5901

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?