Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ARACINA BİNMEK

Müteveffanın birlikte içki içtiği sürücünün aracına binerek kazaya uğraması müterafik kusurunu oluşturur. BK.nun 53/2. maddesine göre, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararına esas olan kusur oranı hukuk hakimini bağlamaz. Hatır taşımasında tazminat tutarından BK.nun 43-44. maddelerine göre indirim yapılmalıdır.
19.HD.16.04.1993 E. 1992/8688 K. 1993/2888

Akollü sürücünün kullandığı araca durumu bilerek binmiş olan davacının olayda müterafik kusuru olduğu kabul edilmelidir. Davacının kazaya neden olan araçların sigortacısından tazminat almadığı araştırılmadan hüküm kurulması doğru olmamıştır.
4.HD.21.03.2006 E. 2005/1430 K. 2006/3027

Davacıların trafik olayında ölen desteklerinin hatır yolcusu olarak araçta bulunduğu, alkollü sürücünün aracına bindikleri çekişmesizdir. Alkollü sürücünün kullandığı araca binmek, kabule göre fiile rıza ya da ortak kusur olarak ele alındığında, Borçlar Yasası’nın 44. maddesine göre hesaplanacak tazminattan indirim sebebini oluşturur. Ölenlerin hatır yolcusu olmaları nedeniyle Borçlar Yasası’nın 43. maddesi ile yapılan indirim, aynı Yasa’nın 44. madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
HGK.14.04.2004 E. 2004/4-207 K. 2004/226

Haksız fiil tazminatının borçlusu, fiili işleyen olmakla birlikte, fiile üçüncü kişiler tarafından katkıda bulunulması halinde tazminatın bu oranda indirilmesi gerekir. Sürücünün alkolüne izin vermek, bilerek onun kullandığı arabaya binmek ve aşırı hız yapmasını engellememek gibi davranışlar, zararın oluşumuna katkıda bulunan koşullardan olup, zarar gören kişinin sorumluluğunu belirlemede dikkate alınır.
Kaza, onu meydana getiren koşulların bir bütünü olarak ortaya çıkar. Onun oluşumuna katkıda bulunan koşul ya da koşullar ve dolayısıyla zarara etken olan kişi, sorumluluğu belirlemede dikkate alınır. Somut olayda, sorumlu davalıdır. Ne var ki, olayın trafik kazası dolayısıyla sorumlusu aracı kullanan olmakla beraber olay öncesi, sürücünün yeterinden çok dönüş konusu düşünülmeksizin alkolüne izin vermek, aracı kullananın ilgili olduğunu bilerek arabaya binmek ve aşırı hızı engellememek gibi davranışlarla olayda eşin kaybedilmesi olgusu Dairemiz Kurulunun kararlaşmış ve Hukuk Genel Kurulunun 27.6.1979 gün, 15/1060-1245 sayılı kararlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda, maddi tazminatın Borçlar Kanunu’nun 44. maddesini tamamlayan 43. maddesi uyarınca indirilmesi gerekirken davalının tam tazminatla yükümlülüğüne karar verilmiş olması, bozma nedenidir.
4.HD.12.06.1997 E. 1997/2616 K. 1997/6538

Ölen kişi, davalının (sürücünün) sarhoş olduğunu bilerek aracına bindiği için BK 44 maddesi uyarınca kusura katılım durumu da değerlendirilmelidir” denilmiştir.
4.HD.10.12.1998, 7110-10054

Desteğin alkollü sürücünün aracına binmesi kusur teşkil eder ve BK 44 madde gereğince davacıların gerçekleşen zararından indirim yapılması gerekir.
4.HD.26.02.1998, 97/10864-98/1022

Birlikte içki içtiği arkadaşının arabasına ücretsiz binen kişinin taşınması hatır taşıması türü olup, tazminattan hakkaniyete uygun bir indirim yapılmalıdır. (BK m.43,44)
19.HD.12.02.1993, 92/4836-93/6948

Sürücünün yeterinden çok alkolüne izin vermek, içkili olduğunu bilerek aracına binmek ve aşırı hızı engellememek gibi davranışlar, Dairemizin kararlaşmış ve Hukuk Genel Kurulu’nun 27.06.1979 gün 15/1060-1245 sayılı kararlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda, BK 44 maddesini tamamlayan 43 maddesi uyarınca tazminatın indirimi gerektirir.
4.HD.12.06.1997, 2616-6538

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?