Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

İLERİ YAŞTA ÇALIŞMA

Yargıtay kararlarında (60) yaşın üstünde çalışıldığının kanıtlanması durumunda değerlendirmelerin buna göre yapılacağı şu kararlarda açıkça görülmektedir :

Desteğin, emekli olduktan sonra bu dönemde başka bir işte çalıştığı kanıtlanırsa o gelirin esas alınması gerekeceğinin (…) kabulü gerekir.
(4.HD.16.10.2008, E.2008/11467 K.2008/11898)

Desteğin çalışabilme gücü, fiziki ve beden yapısı, çalıştığı işin özel¬likleri gözönüne alınarak daha kaç yıl çalışıp kazanç sağlayabileceği araştı¬rılmalıdır.
Bilirkişi raporunda davacıların desteğinin öldüğü tarihte 61 yaşında bu¬lunduğu kabul edilerek PMF tabloları uyarınca 75 yaşına kadar yaşayacağı öngörülmüş ve bu yaşam süresince gerçekleşecek muhtemel zararı tespit edil¬miştir. Destekten yoksun kalma tazminatında ömür değil ölenin çalışabilme gücü yani “faal çalışma süresi” esas alınmalıdır. O halde, davacıların ölen desteğinin çalıştığı işin özelliklerine, ölenin fiziki ve beden yapısına göre, ma¬halli koşullar da gözönüne alınarak, olası yaşam süresi içinde “daha kaç yıl çalışıp kazanç sağlayabileceği” ve davacılara yardımda bulunacağı hususunun tespit edilmesi ve buna göre zararın belirlenmesi gerekir.
(4.HD.25.09.1979, 4602-10323)

Müteveffanın emekli olmasına karşın, bu devrede emekli aylığı dışında ayrıca gelir sağlayıp eş ve çocuklarına destek sağladığının ispatı halinde, bu hususun kabulü ile buna göre düzenlenen bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğrudur.”
(19.HD. 13.09.1995, 9085-6941)

Emeklilik yaşından sonra çalışma
Bir işçinin normal kazanç sağlayabilme yaşının, işçinin hastalığı, bedeni ve fiziki yapısı, yapabileceği işler, kendi işi ve işyerinin özellikleri hep birlikte mütalaa edilerek tespit edilmesi gerekir.506 sayılı S.S.Kanununda emeklilik yaşının 60 olarak sınırlandırılışı işçilerin bu yaşlardan sonra çalışamayacağı anlamına gelmez. (HGK.21.02.1975, E.1973/9-198 K.1975/220)

İşgörebilirlik çağı, kural olarak 60 yaşına kadar sürer. Bu kuralın ayrıkları da olur. Kabul için dayanaklar saptanmalı, nedenler gösterilmelidir.
HGK.24.03.1976, E. 1974/9-660 K. 1157

İşgörebilirlik çağının 60 yaş esasını aşması ya da onun altında kalması bu kuralın ayrığı olup kabulü halinde dayanaklar saptanmalı, nedenleri hüküm yerinde gösterilmelidir.
10.HD.04.03.1975, 806-1224

Destekten yoksunluk tazminatında “çalışabilme ve ka¬zanç sağlayabilme olanağı” esas alınmalıdır. Memleketin ekonomik durumu, çalışma koşulları, yapılan işin niteliği ve özellikleri, ölenin yaşı, bedeni ve fiziki yetenekleri tespit edilip, bu yönler gözönünde bulundurulmak suretiyle daha ne kadar süre “ey¬lemli” olarak çalışabileceği hususu bilirkişiye tespit ettirilmeli ve hasıl olacak sonuç uyarınca bir karar verilmelidir.
4.HD.12.03.1981, 1960-3054

79 yaşında ölen desteğin olay tarihinde gelir getiren bir işte çalıştığı ispatlanamasa bile, eşine vereceği desteğin asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekir.
(4.HD.17.04.2008, E.2007/8981-K.2008/5368)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?