Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

GÖREV – BİRLİK ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – DAVACI YAN TACİR OLMAYIP GERÇEK ŞAHISTIR – DAVALI BİRLİK İSE KOOPERATİFLER KANUNA TABİ BİR KOOPERATİF OLMAYIP ÖZEL STATÜDE BİR TÜZEL KİŞİLİKTİR

·        Görev – Birlik üyeliğinden ihraç kararının iptali istemi – davacı yan tacir olmayıp gerçek şahıstır – davalı Birlik ise Kooperatifler Kanuna tabi bir kooperatif olmayıp özel statüde bir tüzel kişiliktir

Dava, Birlik üyeliğinden ihraç kararının iptaline ilişkindir. Taraflardan davacı yan tacir olmayıp gerçek şahıstır. Davalı Birlik ise Kooperatifler Kanuna tabi bir kooperatif olmayıp özel statüde bir tüzel kişiliktir. Ayrıca dava 6102 Sayılı TTK’ nın madde 4/1 kapsamındaki nisbi ticari dava olmadığından Ticaret Mahkemesi görevli değildir. 6100 Sayılı HMK’nın 1. maddesindeki göreve ilişkin kuralların kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü ile HUMK’nın 428/2. maddesinin mahkemenin görevli olmamasının mutlak bozma nedeni olduğuna ilişkin hükmü karşısında, görev hususu somut olayda olduğu gibi açıkça temyiz nedeni olarak ileri sürülmese dahi temyiz mahkemesince re’sen gözetilmelidir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK’nın 4. maddesinde, mülga 6762 Sayılı TTK’da olduğu gibi her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu düzenlendikten sonra 5/3. maddesinde, asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu hüküm altına alınmıştır. O halde, dava tarihi itibariyle somut uyuşmazlığa uygulanması gereken 6102 Sayılı TTK’nın 5. maddesi uyarınca işbu davaya bakma görevi ticaret mahkemesine ait olmayıp, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu dikkate alınarak HMK’nın 114/1-c ve 115/2 maddeleri uyarınca mahkemenin görevine ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesi kararı ile bu karara karşı istinaf isteminin esastan reddine dair kararı usul ve yasaya aykırı görülmüştür…. 16.09.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  23. HD., E. 2017/1755 K. 2020/2838 T. 16.9.2020

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?