Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HER İKİ ARACIN TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANILABİLECEĞİ

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
T. 01.06.2009 E. 2008/2563 K. 2009/6681

 

ÖZET: Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasında, sigortalı araçların farklı oranlarda kusurlu bulunmaları ve davacıların yoksun kaldıkları toplam destek tazminatının da tek poliçe limitinin üzerinde olması durumunda, ortada kusurlu iki işleten ve bu işletenlerin primlerini ödedikleri ve sorumluluklarının poliçe limiti ile ilgili olan kısmı için davalı sigortacıdan ayrı ayrı teminat aldıklarına göre zarar görenlerin her iki poliçe yerine sadece tek poliçe limiti kadar talepte bulunabileceğine ilişkin karar hukuka aykırıdır.
Motorlu araç işletenler sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Davacılar, toplam destek tazminatı tutarının tamamını araç işletenlerinden müteselsilen istemeleri mümkündür. İşletenlerin iç ilişkide kusura dayalı sorumlulukları ise kendi aralarında görülecek ayrı bir davada göz önünde tutulur.
KARAR : Dava, davacıların murisinin içinde bulunduğu aracın başka bir araç ile çarpılması sonucunda oluşan ölüm nedeniyle yoksun kalınan destek tazminatı istemine ilişkin olup, tazminat, her iki aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olan davalıdan ve her bir poliçe limitinin ayrı ayrı tahsiline yönelik olarak açılmıştır.Kazada, sigortalı araçların farklı oranlarda kusurlu oldukları, poliçe limitlerinin ayrı ayrı 30,000,00 TL olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Ayrıca, davacıların yoksun kaldıkları toplam destek tazminatının da tek poliçe limitinin üzerinde olduğu sabittir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 91.maddesine göre, motorlu araç işletenler bu Kanunun 85.maddesinin 1.fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Anılan madde ile işletenin zarar görene karşı mali sorumluluğu belli bir limit dahilinde müteselsilen sigorta şirketince de paylaşılması öngörülmüş ve mali gücü bulunmayan işleten karşısında, zarar görenlerin zararı kısmen teminat altına alınma amacı güdülmüştür. Bu değerlendirmenin doğal sonucu ise, motorlu aracın İşletilmesi sırasında oluşan zararın zarar gören kimse zarar sorumlulularından zararının tamamını isteyebileceğinden hareketle somut olayda da davacılar, toplam destek tazminatı tutarının tamamını araç işletenlerinden müteselsilen istemeleri mümkündür. İşletenlerin iç ilişkide kusura dayalı sorumlulukları ise kendi aralarında görülecek ayrı bir davada göz önünde tutulur. Zira murisin kazada herhangi bir kusuru yoktur.
İşletenlerin davacılar nazarındaki bu sorumluluklarının sigorta şirketleri açısından sonucu ise davalı sigortacının sorumluluğu kendi sigortalılarının sorumluluğundan dolayı sigorta poliçesi limiti kadarı iledir. Ortada kusurlu iki işleten ve bu işletenlerin primlerini ödedikleri ve sorumluluklarının poliçe limiti ile ilgili olan kısmı için davalı sigortacıdan ayrı ayrı teminat aldıklarına göre zarar görenlerin her iki poliçe yerine sadece tek poliçe limiti kadar talepte bulunabileceğine ilişkin yanlış ilkeye dayalı mahkeme gerekçesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacılar yararına BOZULMASINA 01.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?