Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

İŞÇİDEN TEMİNAT OLARAK ALINAN SENET SEBEBİYLE İŞÇİNİN BORCU, İŞVERENE VERDİĞİ ZARAR VEYA YEDİNDEKİ NAKİT MİKTARI İLE SINIRLIDIR

  • İŞÇİDEN TEMİNAT OLARAK ALINAN SENET SEBEBİYLE İŞÇİNİN BORCU, İŞVERENE VERDİĞİ ZARAR VEYA YEDİNDEKİ NAKİT MİKTARI İLE SINIRLIDIR

Davacı veikil dava dilekçesinde özetle; davalının, davacı hakkında kambiyo senetlerine mahsus takip yaptığını ancak bu takibe konu olan senet üzerinde tahrifat olduğu gibi bu senedin borç karşılığı verilmediğini,davacının çalıştığı dönemde davalının bu senedi boş olarak davacıya imzalattığını, başka bir sebepten olan borcunun ise ücretinden kesilerek ödeneceğinin kararlaştırıldığının dosya içerisinde bulunan tutanaktan anlaşıldığını belirterek , takip nedeni ile borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davalı tarafın icra takibinin senede dayalı olarak gerçekleştiği, yazılı belge karşısında davacının iddialarının yine yazılı bir belge ile ispat etmesi gerektiği, ancak davacı tarafın iddialarını bu şekilde bir belge ile ispat edemediği, senet metninde vadeye ilişkin yer alan yazı ile rakamların birbiri ile uyumlu olduğu, bu itibarla senet metninde tahrifat yapıldığı yönündeki iddiaların yersiz olduğu, davacı tarafça senedin boş olarak yalnızca imzalı şekilde teslim edildiğinin iddia edildiği, boş olarak teslim edilen senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiaların da yine yazılı belge ile ispatlanması gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Uyuşmazlık davaya konu menfi tespit davasının dayanağı olan senedin teminat senedi olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

İşçi ve işverenin taraf oldukları iş ilişkisinde başlangıçta işe girerken, bazı iş kollarında işverenin teminat amacı ile bu tür senetler aldığı uygulama ile anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bu durumun ispatlanması halinde bu şekilde alınan senet, teminat senedi niteliğinde sayılmalıdır.

Diğer taraftan, İş Hukuku; işçi ve işveren ilişkisinde, işverenin sosyal ve ekonomik bakımından güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkeleri dikkate alınarak, sözleşme hukuku alanında ayrılmış ve farklı kurallar getirerek gelişmiştir. Bu sebeple iş hukukunda, düzenlenen belgelere karşı işçi lehine tanık dinletilmesi yoluna gidilmektedir.

İşçiden teminat olarak alınan senet sebebiyle işçinin borcu, işverene verdiği zarar veya yedindeki nakit miktarı ile sınırlıdır. Zararı ve davacı işçiden alacağı olduğunu işveren ispatlamalıdır. Teminat niteliğinde alınan bu senetler işverenin zararını veya alacağını kanıtlamadığı sürece geçersiz sayılmalıdır.

Somut olayda, davacının senet nedeni ile borçlu olmadığının tespiti talebi karşısında Mahkemece her ne kadar davacının iddialarını ispat için yazılı delil sunmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiş ise de yukardaki açıklamalar karşısında mahkemenin gerekçesi isabetli değildir. Daha önce açıklandığı üzere; işçi ve işveren ilişkisinde, işverenin sosyal ve ekonomik bakımından güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkeleri dikkate alınarak, sözleşme hukuku alanından ayrılmış oludğu ve farklı kurallar çerçevesinde geliştiği, bu sebeple iş hukukunda, düzenlenen belgelere karşı işçi lehine tanık dinletilmesi yoluna gidilebileceği gözetilerek işin esasına girilip değerlendirme yapılması gerektiği halde yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı … 24.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  (Kapatılan)22. Hukuk Daires 2017/45478 E.  ,  2020/7627 K.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?