Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ – KİŞİSEL MAL VE DENKLEŞTİRME

Dosya kapsamındaki, bilgi, belge, beyanlar, banka hesap hareketleri incelendiğinde davalı erkeğin

banka hesabından çıkan paraların davalının babasının banka hesabına gönderildiği ve babası

tarafından bu paralar kullanılarak taşınmaz alımında ödemelerin gerçekleştirildiği sabit ise de

davalının para gönderdiği banka hesabına 30.11.2005 tarihinde yatan 10.000,00 TL paranın davalının

babası dava dışı K2 tarafından gönderildiği ve hesap hareketlerinden bu paranın davalı tarafça

hesabındaki diğer paralar ile birlikte taşınmaz ödemesinde kullanılmak üzere dava dışı babasının

hesabına aktarıldığı anlaşılmaktadır. Davalının babasının gönderdiği ve taşınmaz alımında kullanıldığı

sabit olan 10.000,00 TL paranın TMK’nin 220/2. maddesi kapsamında davalının kişisel malı olduğunun

kabulü gerekir. Buna göre, edinme tarihindeki taşınmaz değeri içinde 10.000,00 TL paranın oransal

karşılığı bulunmalı, bu oran taşınmazın tasfiye tarihindeki değeriyle çarpılarak davalı lehine

denkleştirilmesi gereken (TMK mad. 230) meblağ belirlenmelidir. Taşınmazın tasfiye tarihindeki

değerinden, denkleştirilecek meblağın düşümü ile kalan artık değer üzerinden ise davacının katılma

alacağı hesaplanmalıdır. Mahkemece, delillerin yanılgılı değerlendirilmesiyle taşınmazın tamamının

edinilmiş mal olarak kabulü ve bu doğrultuda hesaplama yapılıp davacının katılma alacağının tespiti

hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerektirmiştir…. 04.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar

verildi. Yargıtay Kararı – 8. HD., E. 2018/15822 K. 2020/896 T. 4.2.2020 Avukat & Arabulucu Özkan

Ertekin – www.ertekinhukuk.com.tr

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?